Buitenschoolse Opvang / Naschoolse Activiteiten

Wij bieden Buitenschoolse opvang aan in 4 BSO locaties. Deze BSO locaties zijn geschikt voor kinderen van alle 4 de basisscholen in Oudenbosch, te weten:

  • BSO de B2, deze zit in basisschool de Regenboog en hier worden de kinderen van de Regenboog opgevangen. De B2 is op woensdag gesloten.
  • BSO Thof, deze zit in basisschool de Bukehof en hier worden de kinderen van de Bukehof opgevangen.Thof is op woensdag de hele dag en op vrijdagmiddag gesloten.
  • BSO Orion, deze zit in sterrenschool De Schittering. Hier worden de kinderen van de Schittering en de Klinkert opgevangen. Orion is op woensdag en vrijdag gesloten.
  • BSO de B Yes Zo!, deze bevindt zich bij kinderdagverblijf Dikkie Dik aan de Strijmondlaan 4 te Oudenbosch. Hier worden op woensdag en op vrijdag de kinderen gezamelijk opgevangen van de locaties die dan gesloten zijn.

Wat voor opvangmogelijkheden biedt de buitenschoolse opvang?

* Voorschoolse opvang (VSO)  Vanaf 07.15 uur tot aanvang schooltijd. (desgewenst vanaf 07.00 uur)
Dit kan inclusief de schoolvakanties of exclusief de schoolvakanties afgenomen worden.
* Naschoolse opvang (NSO)  Vanaf einde schooltijd tot 18.15 uur. (desgewenst tot 18.30 uur)
Dit kan inclusief de schoolvakanties of exclusief de schoolvakanties afgenomen worden.
* Naschoolse activiteiten (NSA)  Vanaf einde schooltijd tot max 17.00 uur.
Dit kan alléén in de schoolweken afgenomen worden.
* Vakantie opvang  Een halve of hele dag opvang die alleen in de vakanties afgenomen wordt.

Buitenschoolse Opvang locatie “B2”

De B2 is de BSO locatie in De Regenboog, aan de Ruige Hoek. We hebben een apart lokaal boven wat ingericht is voor de kinderen die hier voor of na schooltijd komen. Naast deze eigen ruimte maken we ook gebruik van het spellokaal , de handenarbeidruimte, de aula en de buitenruimte. De B2 is op maan-, dins-, donder- en vrijdag geopend. Enkele dagdelen per week kan het voorkomen dat er kinderen van andere BSO lokaties ook bij de B2 opgevangen worden. In de schoolvakanties wordt normaliter altijd de B2 als opvanglokatie gebruikt.

Buitenschoolse Opvang locatie De “B Yes Zo!”
BSO B Yes Zo! zit bij de hoofdlocatie aan de Strijmondlaan 4 te Oudenbosch. Bij deze BSO vangen wij de kinderen op van de basisscholen “De Bukehof” en “De Klinkert” en van  “Sterrenschool de Schittering”. Wij beschikken hier over
een groot lokaal wat gesplitst is in 2 ruimtes, een kindvriendelijke keuken en een grote buitenruimte. De kinderen die bij de “B Yes Zo!” zitten worden van en naar school vervoerd met een Stint (zie foto). Dit is een segway met een bak er aan, die speciaal ontwikkeld is voor de kinderopvang. Deze bak kan bij slecht weer overkapt worden. Er kunnen maximaal 10 kinderen in vervoerd worden, welke altijd met een gordel vast zitten. De maximale snelheid van de Stint is 17 km per uur.

De “B yes Zo! ” is geopend op maan-, dins-, woens- en donderdag, en op de vrijdagochtend. Enkele dagdelen per week kan het voorkomen dat er kinderen van ander BSO lokaties ook bij de B Yes Zo! worden opgevangen.

Voor alle BSO lokaties geldt dat zij op hun openingsdagen zijn geopend vanaf 07.15 tot 18.15 uur. Desgeswenst kan vanaf 07.00 of tot 18.30 uur opvang worden afgenomen. Wilt u meer informatie dan kunt deze hier downloaden of de informatie telefonisch aanvragen (0165-320021)