Downloads

Informatiefolders
Informatiefolder KDV
Informatie BSO

Tarievenlijst
Tarievenlijst 2018

Inschrijven, wijzigen of opzeggen gaat via ons ouderportaal.
Indien uw kinderen al bij ons geplaatst zijn, dan kunt u inloggen met de gegevens die wij u verstrekt hebben. Moet u uw kind(eren) voor de eerste keer inschrijven, dan kunt u zich via ons ouderportaal registreren.

Handleiding ouderportaal
handleiding ouderportaal

Algemene formulieren
Algemene voorwaarden kinderopvang
Ruilbeleid KDV en BSO
Aanvraagformulier verlengde KDV opvang
Verklaring Medicijnverstrekking

Huishoudelijkregelement
Huishoudelijk Reglement KDV en BSO
Huishoudelijk Reglement TSO

Inspectierapporten GGD
U kunt de inspectierapporten van de GGD ten aanzien van onze organisaties inzien door in het landelijk register kinderopvang  de desbetreffende locatie op te zoeken.