Formulieren

Informatiefolders
Informatiefolder KDV
Informatie BSO 2016 – 2017

Tarievenlijst
Tarievenlijst 2017

Inschrijven, wijzigen of opzeggen gaat via ons ouderportaal.
Indien uw kinderen al bij ons geplaatst zijn, dan kunt u inloggen met de gegevens die wij u verstrekt hebben. Moet u uw kind(eren) voor de eerste keer inschrijven, dan kunt u zich via ons ouderportaal registreren.

Algemene formulieren
Ruilbeleid KDV en BSO
Aanvraagformulier verlengde KDV opvang
Verklaring Medicijnverstrekking

Huishoudelijkregelement
Huishoudelijk Reglement KDV en BSO
Huishoudelijk Reglement TSO

Inspectierapporten GGD
U kunt de inspectierapporten van de GGD ten aanzien van onze organisaties inzien door in het landelijk register kinderopvang  de desbetreffende locatie op te zoeken.