Kinderopvang Minoes

Sinds mei 2010 beschikken wij over een 2e kinderdagverblijf. Deze is gevestigd in Kindercentrum De Regenboog (naast openbare Basisschool De Regenboog aan de Ruige Hoek 10 te Oudenbosch). Deze kinderopvang voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn voor kinderdagverblijven. Jaarlijks komt de GGD controleren of aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt, wordt voldaan

In kinderopvang Minoes zitten 2 kinderdagverblijf groepen. Een verticale groep (0-4 jaar) en een peutergroep (2 -4 jaar).

Daarnaast is er een peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) in gevestigd welke enkele dagdelen per week geopend is. Op deze dagdelen wordt er door onze medewerkers, waar mogelijk, een gezamenlijk programma aangeboden voor zowel de peuters van de peuteropvang als van de peuters van de dagopvang. Dit gebeurt in de ruimte van de peuters.

De kinderdagverblijfgroepen van Kinderopvang Minoes zijn geopend van 07.15 – 18.15 uur. Desgewenst kan er opvang vanaf 07.00 en tot 18.30 uur afgenomen worden. Er is een informatieboekje beschikbaar waarin u alle informatie over beide kinderdagopvanglocaties kunt vinden. U kunt deze downloaden via de download pagina. Voor meer informatie of het maken van een intake afspraak kunt u contact opnemen via 0165-320021.