Waarom wij

Onze kernwoorden zijn “Betrokken” “Betrouwbaar” “Begaan”.

Wij bieden professionele opvang, in een prettige, open en veilige sfeer. Wij werken met uitsluitend professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers zijn betrokken en begaan met het welzijn van uw kind. Bovendien zijn zij allen bevoegd en gescreend.

Bij de dagopvang zitten kinderen voornamelijk in een groep met leeftijdsgenootjes. Daarnaast werken wij met vaste gezichten. Waardoor kinderen niet iedere keer iemand anders op de groep zien.

Elk jaar worden wij getoetst door de GGD. Hierbij wordt gekeken of wij voldoen aan alle richtlijnen die zijn opgesteld voor de kinderopvang.

Heeft u  kinderopvang nodig en twijfelt u of u hiervoor bij ons terecht kan?

 • Wij denken met u mee
  Over de juiste opvangmogelijkheden aansluitend op uw behoefte. U kunt hierbij denken aan inclusief vakanties, exclusief vakanties, flexibel. maar ook kijken we naar de beste locatie en groep voor uw kind.
 • Wij rekenen met u mee
  Wat zijn de kosten en wat is voor u de meest gunstige optie?
  Bovendien kunt u bij ons terecht voor hulp bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.
 • Wij helpen mee
  Als het gaat om (opvoedings) vragen. Wij weken nauw samen met onder andere consultatiebureau, kinderfysiotherapie, logopedie, Centrum voor Jeugd en gezin, scholen en peuterspeelzalen.

Het kind in de (dagopvang of peuteropvang) groep:
Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten. Ieder kind moet zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.
Dit stimuleren wij door het bieden van activiteiten. We gebruiken Piramide, een VVE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Daarmee bieden wij kinderen spelenderwijs thema gebonden onderwerpen aan. U kunt bij deze thema’s denken aan de jaargetijden, kleding, eten & drinken, ziek & gezond, kleur & vorm, etc.
Op deze wijze hopen wij alle kinderen een gelijke start te bieden wanneer ze naar de basisschool gaan.
Leren in een groep is samen zijn, samen spelen, samen delen.

Binnen de dagopvang werken wij met vaste dagritmes als het gaat om de eet-, drink- en slaap momenten. In de ochtend wordt de planning van die dag doorgenomen aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten kinderen duidelijk wanneer er wat gaat gebeuren.
Uiteraard wordt er bij baby’s rekening gehouden met de eet- en slaaptijden zoals deze thuis zijn.

Het kind in de Buitenschoolse opvang:
De buitenschoolse opvang is géén verlengstuk van de schooldag. Centraal staat dat een kind hier met veel plezier diens vrije tijd doorbrengt.
Elke periode tussen 2 schoolvakanties in bieden wij een nieuw activiteitenprogramma aan. De activiteiten die hierin voor kunnen komen zijn: sport, spel, knutselen, koken en experimenteren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de jaargetijden of feestdagen. Een voorbeeld van een dergelijk programma vindt u hier.
Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een kind niet verplicht is om mee te doen met de activiteit van die dag. We proberen het wel altijd te stimuleren. maar gewoon vrij spelen of een boekje lezen kan natuurlijk ook.
Ook in de schoolvakanties wordt er altijd gezorgd voor een leuk programma. Insprak en inbreng van de kinderen wordt altijd gewaardeerd en gestimuleerd.

Interesse?
Wilt u meer weten over onze opvang en mogelijkheden? Dan kunt u het informatie boekje voor de desbetreffende opvang hier downloaden.
U kunt ook een vrijblijvende afspraak maken om een kijkje te komen nemen en u verder te laten informeren. Er is vaak veel meer mogelijk dan u verwacht.

Heeft u interesse?  Bel 0165-320021