Buitenschoolse Opvang

Het kind in de Buitenschoolse opvang:

De buitenschoolse opvang is géén verlengstuk van de schooldag. Centraal staat dat een kind hier met veel plezier diens vrije tijd doorbrengt.

Elke periode tussen 2 schoolvakanties in bieden wij een nieuw activiteitenprogramma aan. De activiteiten die hierin voor kunnen komen zijn: sport, spel, knutselen, koken en experimenteren. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de jaargetijden of feestdagen. Een voorbeeld van een dergelijk programma vindt u hier.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat een kind niet verplicht is om mee te doen met de activiteit van die dag. We proberen het wel altijd te stimuleren. maar gewoon vrij spelen of een boekje lezen kan natuurlijk ook.

Ook in de schoolvakanties wordt er altijd gezorgd voor een leuk programma. Inspraak en inbreng van de kinderen wordt altijd gewaardeerd en gestimuleerd.

Wat voor opvangmogelijkheden biedt de buitenschoolse opvang?

* Voorschoolse opvang (VSO) Vanaf 07.00 uur tot aanvang schooltijd.
Dit kan inclusief de schoolvakanties of exclusief de schoolvakanties afgenomen worden.
* Naschoolse opvang (NSO) Vanaf einde schooltijd tot 17.00 of tot  18.15 uur. (desgewenst tot 18.30 uur)
Dit kan inclusief de schoolvakanties of exclusief de schoolvakanties afgenomen worden.
* Vakantie opvang Een halve of een hele dag opvang die alleen in de schoolvakanties afgenomen wordt.

Onze locaties:

Wij bieden Buitenschoolse opvang aan in 3 BSO locaties. Deze BSO locaties zijn geschikt voor kinderen van alle 4 de basisscholen in Oudenbosch, te weten:

  • BSO Orion, deze zit in Sterrenschool De Schittering. Hier worden de kinderen van de Schittering opgevangen.
  • BSO de B2, deze zit in basisschool de Regenboog en hier worden de kinderen van de Regenboog opgevangen. De B2 is op woensdag gesloten. De kinderen van de Regenboog worden op deze dagdelen opgevangen bij BSO Orion.
  • BSO Thof, deze zit in basisschool de Bukehof en hier worden de kinderen van de Bukehof en de Klinkert opgevangen. Thof is op woensdag de hele dag en op vrijdagmiddag gesloten. De kinderen van de Bukehof en de Klinkert worden op deze dagdelen bij BSO Orion opgevangen.

Buitenschoolse Opvang locatie “Orion”

De Orion is de BSO locatie in De Schittering, aan de St Annastraat. We hebben hier en aparte vleugel welke wij delen met Kinderopvang de Kleine Beer. Wij beschikken over een eigen BSO lokaal. Daarnaast maken we ook gebruik van gymzaal, buitenruimtes, de handenarbeidruimte, de zolder / Theater ruimte.

Buitenschoolse Opvang locatie “B2”

De B2 is de BSO locatie in De Regenboog, aan de Ruige Hoek. We hebben een apart lokaal boven wat ingericht is voor de kinderen die hier voor of na schooltijd komen. Naast deze eigen ruimte maken we ook gebruik van het spellokaal , de handenarbeidruimte, de aula en de buitenruimte.

Buitenschoolse Opvang locatie “Thof”

BSO Thof is de locatie in De Bukehof, aan de Olmenstraat. We hebben hier de beschikking over een ruim lokaal, de speelzaal, de gymzaal een een grote buitenruimte.

Wij ambiëren altijd om alle locaties op alle dagdelen te openen. Dit hangt samen met de aantallen. Deze worden altijd in de gaten gehouden en zo nodig worden openingstijden aangepast.

Op dit moment zijn BSO Thof en BSO de B2 op woensdag gesloten. Daarnaast is BSO Thof ook op vrijdagmiddag niet geopend. Kinderen van deze locaties die dan wel opvang nodig hebben, worden opgevangen bij BSO Orion.

Voor alle BSO locaties geldt dat zij op hun openingsdagen zijn geopend vanaf 07.00 tot 18.15 uur. Desgewenst kan tot 18.30 uur opvang worden afgenomen.

Vervoer van en naar school:

De kinderen die op een andere school zitten dan op de locatie daar waar zij (op een bepaald dagdeel) worden opgevangen, worden vervoerd met de BSO -Bus. voorheen de Stint. Deze mag weer de weg op. Onze BSO medewerkers hebben allen het BBSO-Bus rijbewijs gehaald. Daarnaast voldoet de BSO bus aan alle veiligheidseisen die door het ministerie daaraan zijn gesteld.

Wat is de BSO-bus (stint) zie foto.
Dit is een Segway met een bak er aan, die speciaal ontwikkeld is voor de kinderopvang. Deze bak kan bij slecht weer overkapt worden. Er kunnen maximaal 10 kinderen in vervoerd worden, welke altijd met een gordel vast zitten. De maximale snelheid van de BSO-bus is 17 km per uur.

De kosten van Buitenschoolse Opvang:

De netto kosten van de buitenschoolse opvang zijn voor iedereen anders. Dit is afhankelijk van de dagdelen welke u nodig hebt, inclusief of exclusief schoolvakanties, en uw gezamenlijk bruto jaarinkomen. Het bruto uurtarief van de buitenschoolse opvang is in 2023 € 7,87, hier gaat echter kinderopvangtoeslag vanaf.  In onze rekentool kunt u altijd met uw eigen gegevens de uitrekenen wat uw bruto en uw netto kosten voor de opvang zouden zijn

Interesse?

Wilt u meer weten of wij voor u een passende oplossing hebben, of wilt u meer weten over onze BSO locaties en de opvangmogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op om uw vragen te stellen. U kunt ook een vrijblijvende afspraak maken om een kijkje te komen nemen en u verder te laten informeren. Er is vaak veel meer mogelijk dan u verwacht.

Heeft u interesse?  Bel 0165-320021