Het kind in de peuteropvang groep:

U heeft géén kinderopvang nodig, maar wil wel graag dat uw kind kennis maakt en om leert gaan met andere kinderen, dan is de peuteropvang een uitstekend alternatief.

Ieder kind is uniek met eigen mogelijkheden en talenten. Ieder kind moet zich op een eigen manier en in eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ook bij de peuteropvang stimuleren wij dit door het bieden van activiteiten. We gebruiken op al onze locaties Piramide. Piramide is een een VE programma (voor- en vroegschoolse educatie). Daarmee bieden wij kinderen spelenderwijs thema gebonden onderwerpen aan. U kunt bij deze thema’s denken aan de jaargetijden, kleding, eten & drinken, ziek & gezond, kleur & vorm, verkeer, wonen, etc.

Op deze wijze hopen wij alle kinderen een gelijke start te bieden wanneer ze naar de basisschool gaan.

Leren in een groep is samen zijn, samen spelen, samen delen.

Binnen de peuteropvang werken wij met vaste dagritmes als het gaat om de eet-, drink- speel- en opruim momenten. Aan het begin van elk dagdeel wordt de planning van die ochtend of middag doorgenomen met de kinderen aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten zij duidelijk wanneer er wat gaat gebeuren.

Kinderen die naar de peuteropvang komen, doen dat 2 dagdelen in de week met uitzondering van de schoolvakanties.  Op deze manier bieden wij kwaliteit en continuïteit.
Krijgen kinderen vanuit het consultatiebureau een VE verklaring, komen kinderen altijd meer dagdelen per week.
Een VE verklaring is bedoeld om kinderen te ondersteunen op het gebied van taal of sociaal emotionele vaardigheden. Al onze medewerkers hebben de bevoegdheid om deze peuters extra begeleiding hierin te geven.

Onze peuteropvang locaties :

Wij verzorgen peuteropvang van maandag t/m vrijdag. Hiervoor hebben wij 4 peuteropvang locaties. Te weten:

  • Kinderopvang Dikkie Dik zit aan de Strijmondlaan 4, te Oudenbosch.
  • Kinderopvang Minoes zit aan de Ruigehoek 10, te Oudenbosch.
  • Peuteropvang de Fonkeling, zit aan de St. Annastraat 28 te Oudenbosch.
  • Peuteropvang Hummelhonk, zit aan de Olmenstraat 1 te Oudenbosch.

Peuteropvang bij Dikkie Dik:

Bij Dikkie Dik kunt u peuteropvang af te nemen. De kinderen van de peuteropvang groep sluiten aan bij de kinderen van de peutergroep van de dagopvang. Naast de vaste VE programma’s is er uiteraard ook veel ruimte voor vrij spel, en worden er regelmatig activiteiten met de kinderen gedaan op gebied van beweging als dans en gym.

De tijden van de peuteropvang bij Dikkie Dik zijn van maandag t/m de vrijdag:

  • In de ochtend uren brengen om 08.00 uur en ophalen om 12.45 uur
  • In de middag uren brengen om 12.45 uur en ophalen om 17.30 uur

Peuteropvang bij Minoes:

Kinderopvang Minoes zit in het gebouw wat geplaatst is op het schoolplein van Basisschool de Regenboog en maakt ook onderdeel uit van het integraal Kindcentrum de Regenboog.
De peuters van deze locatie gaan regelmatig met de kleuters van de basisschool gezamenlijke activiteiten doen. Op deze manier maken zij alvast kennis met de basisschool en zijn een beetje voorbereid als ze 4 jaar worden.
Daarnaast worden zij, wanneer de groepsgrootte dat toelaat, samen met de peuters van de dagopvang opgevangen en krijgen ze een gezamenlijk programma aangeboden  Dit gebeurt in de ruimte van de peuteropvang. Minoes heeft een gezellige buitenruimte. Uiteraard wordt er ook uitgebreid aandacht geschonken aan Piramide en het VE programma.

De tijden van de peuteropvang bij Minoes zijn van maandag t/m vrijdag:

  • Brengen om 08.30 uur en ophalen om 12.30 uur

Peuteropvang bij De Fonkeling:

Sinds januari 2022 is Peuteropvang De Fonkeling onderdeel van onze organisatie. De Fonkeling zit in Sterrenschool de Schittering, waar wij 2 lokalen tot onze beschikking hebben. In elk lokaal is een peuteropvang groep gesitueerd. Naast het aanbieden van het VE programma en piramide is er uiteraard ook gewoon tijd voor vrij spel. Op de groep is hiervoor het materiaal aanwezig, daarnaast hebben wij de beschikking over een gezellig ingerichte tuin. Ook worden de overige ruimtes regelmatig gebruikt voor bijvoorbeeld, dansen, zingen of gymen.

De tijden van de peuteropvang bij de Fonkeling zijn van maandag t/m vrijdag :

  • Brengen om 08:30uur en ophalen om 12.30 uur

Peuteropvang bij Hummelhonk:

Sinds januari 2022 is Peuteropvang Hummelhonk onderdeel van onze organisatie. Hummelhonk zit in Basisschool de Bukehof waar wij een eigen lokaal tot onze beschikking hebben. Naast het aanbieden van het VE programma en piramide is er uiteraard ook gewoon tijd voor vrij spel. Op de groep is hiervoor het materiaal aanwezig, daarnaast hebben wij het schoolplein en de bewegingsruimtes. Regelmatig stimuleren wij de peuters met bewegingsactiviteiten als dansen en gymen.

De tijden van de peuteropvang bij Hummelhonk zijn van maandag t/m vrijdag :

  • Brengen om 08:30uur en ophalen om 12.30 uur

De kosten van de Peuteropvang:

De kosten van de peuteropvang zijn voor iedereen anders. Dit is afhankelijk van uw privé situatie. Als u beiden werkt heeft u te maken met andere kosten en tegemoetkoming in kosten dan wanneer een van de beide ouders geen baan heeft. Ook kan het nog verschil maken of u vanuit het consultatiebureau een VE-verklaring voor uw kind heeft ontvangen.
In onze rekentool kunt u uitrekenen wat uw netto maandkosten zullen zijn.
Weet u niet welke situatie voor u van toepassing is of wilt u uitleg bij de berekening, neem dan contact met ons op.

Rondleiding:

Om een goede indruk te krijgen van onze peuteropvang locaties kunt u altijd vrijblijvend een afspraak maken. Tijdens deze afspraak kunt u de sfeer proeven van de peuteropvang, al uw vragen stellen en worden uw wensen en onze mogelijkheden doorgenomen. Voor meer informatie of het maken van een de vrijblijvende intake afspraak kunt u contact opnemen via 0165-320021 menukeuze 1.