Compensatieregeling

De maanden waarin wij gesloten waren voor reguliere opvang zullen voor alle ouders worden gecompenseerd, mits zij hun facturen betaald hebben.

De belastingdienst en de Sociale Verzekerings Bank (SVB) gaan bij ouders inventariseren wat deze kosten zijn, verrekenen dit met de reeds ontvangen kinderopvangtoeslag en zullen er voor zorgen dat de compensatie naar ouders komt tot het maximaal te vergoeden uurtarief ( € 8,17 bij dag– en peuteropvang en € 7,02 bij de buitenschoolse opvang). De verwachting is dat deze compensatie in juni / juli geregeld gaat worden. Hierbij geldt oa wel als voorwaarde dat ouders hun facturen aan de kinderopvang gewoon betaald hebben.

Onze uurtarieven liggen hoger dan de maximaal te vergoeden uurtarieven. Het verschil hierin moeten wij zelf gaan compenseren aan ouders. Ook hiervan verwachten wij dat dit uiterlijk in juli gerealiseerd zal zijn. Uiteraard geldt ook bij dit dit compensatie dat de facturen voor de betreffende maanden wel betaald moeten zijn.