programma zomervakantie


Wacht niet te lang met inschrijven

Het is erg druk in de kinderopvang. Zowel bij de dagopvang als bij de buitenschoolse opvang hebben wij inmiddels wachtlijsten. Dat is een landelijke trend waar wij jammer genoeg ook niet aan ontkomen.

U mag er vanuit gaan dat wij altijd ons best doen om teleurstellingen te voorkomen. Wij zijn echter gebonden aan de wet en regelgeving als het neer komt op aantallen kinderen (leidster-kind ratio). Wanneer een groep vol is op bepaalde dagdelen dan kunnen wij niets anders doen aanvragen op de wachtlijst plaatsen.

Deze wachtlijsten hebben gevolgen voor nieuwe inschrijvingen. Op voorhand kunnen wij niet garanderen dat uw aanvraag kan per de door u gewenste datum.

Bent u zwanger? Wacht dan niet te lang met inschrijven. Hoe eerder u inschrijft hoe groter de kans dat wij de gewenste opvang kunnen bieden.

Is uw kind onlangs 3 jaar geworden, en u heeft hem/haar ingeschreven bij de school van uw keuze, dan is de BSO niet automatisch geregeld.

Inschrijven voor zowel dagopvang, als peuteropvang  (voorheen peuterspeelzaal) of de buitenschoolse opvang kan met de knop “inschrijven” bovenaan deze website.

“Gratis” Kinderopvangtoeslag uitgesteld

Het kabinetsplan om de kinderopvang bijna gratis te maken, wordt twee jaar uitgesteld en gaat pas in 2027 in. Het lukt de kinderopvangsector niet om voldoende personeel te vinden als straks de vraag naar kinderopvang nog verder zal stijgen.

Tot die tijd blijft de wet kinderopvang zoals deze nu is van kracht.

Goed bericht voor ouders met kinderopvangtoeslag

Onlangs hebben wij te horen gekregen dat de overheid de maximale uurtarieven waarmee zij rekent ((bovenwettelijke tarieven) voor 2023 naar boven heeft bijgesteld.Een aantal regeringspartijen vonden die verhoging nog altijd te laag. Het komt niet overeen met het inflatiecijfer. De overheid heeft dan ook besloten om de bovenwettelijke tarieven voor 2023 nogmaals bij te stellen.

  • Voor de dagopvang en peuteropvang wordt het maximale uurtarief voor 2023 € 9,12 (dit was € 8,97)
  • Voor de buitenschoolse opvang wordt het maximale uurtarief voor 2023 € 7,85 (dit was € 7,75)

Deze nieuwe verhoging betekent dus dat ouders recht hebben op meer kinderopvangtoeslag voor 2023 dan werd gedacht. Hierdoor wordt de eigen bijdrage voor ouders lager.

De kinderopvangtoeslag voor januari is inmiddels betaald.
De belastingdienst heeft het niet meer op tijd voor elkaar gekregen om met de nieuwste bovenwettelijke tarieven te rekenen. Dit betekent dat de kinderopvangtoeslag nu te laag is.

Zodra de belastingdienst de nieuwe bovenwettelijke tarieven heeft verwerkt, weten zij ook wat de daadwerkelijke kinderopvangtoeslag voor ouders gaat worden.  Ouders ontvangen bij de eerstvolgende betaling nadat deze wijziging is doorgevoerd een nabetaling over de eerder overgemaakte toeslagen in 2023. Het uitgekeerde bedrag ligt die maand eenmalig hoger.

Uitbreiding openingstijden De Kleine Beer

Met ingang van 9 mei aanstaande is kinderopvang de Kleine Beer ook op vrijdag geopend.

Kinderen die gebruik maken van deze locatie en nu op vrijdag uitwijken naar een andere locatie worden vanaf 9 mei op vrijdag op hun eigen locatie ingepland en opgevangen. Deze kinderen ontvangen uiterlijk volgende week een nieuw opvangcontract.

Voor ouders van de Kleine Beer kan dit betekenen dat zij meer mogelijkheden hebben voor het inzetten van ruildagdelen of uitbreiden van de opvang.

Op woensdag blijft de Kleine Beer nog wel gesloten. Wij houden altijd de vinger aan de pols of het nodig is en wij mogelijkheden hebben om wel open te gaan.

 

Branchevereniging Kinderopvang luidt de noodklok

Wellicht heeft u de nieuwsuitzending gezien bij RTL nieuws of het artikel lezen in het Algemeen Dagblad.

Daarin luidt de “Branchevereniging Kinderopvang” de noodklok. Er is namelijk een groot personeelstekort in de gehele kinderopvangbranche. Hierdoor zijn er al opvanglocaties elders in het land die op bepaalde dagdelen de opvang moeten sluiten of zijn er kantoor medewerkers die in moeten vallen op de groep, mits ze over de juiste papieren beschikken, waardoor planning en administratie achter de feiten aan loopt.

Ook in onze organisatie merken wij de gevolgen van het tekort aan pedagogisch medewerkers op de arbeidsmarkt.

Wat betekent dit voor onze organisatie?

Helaas kunnen we niet voorkomen dat ook ouders de gevolgen van deze krapte ondervinden. Op dit moment uit zich dat vooral doordat wij weinig ruilaanvragen kunnen goedkeuren of dat het langer duurt voordat we een wijziging op een contract kunnen doorvoeren. Tot op heden hebben wij nog geen groepen hoeven te sluiten voor bepaalde dagdelen. Wij zullen er ook alles aan doen wat in onze macht ligt om dat in de toekomst te voorkomen.

De nieuwsuitzending van RTL vindt u hier terug.

Het artikel uit het Algemeen Dagblad kunt u hier lezen.

Kinderboekenweek “worden wat je wilt

Van 6 t/m 17 oktober vindt de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. Dit jaar is het thema “worden wat je wilt” waarbij diverse beroepen centraal kunnen komen te staan. Wij hebben gekozen voor 1 beroep. Dat van de “Brandweer” er wordt regelmatig voorgelezen uit het boek “ik help de brandweer”.

Vandaag kregen alle kinderopvanglocaties hoog bezoek. Een heuse brandweerauto MET brandweerman en brandweervrouw. Die vertelden wat de brandweer doet en lieten zien welke kleren de brandweer aanheeft. De kinderen die dat wilden mochten echt even in de auto zitten en rondkijken. Ook mochten ze met een echte slang water spuiten zoals de brandweer dat ook doet als er echt brand is. 

Tot slot zijn alle kinderen samen met de pedagogisch medewerkers en de brandweer op de foto gegaan bij de brandweer auto. Er zullen thuis nog spannende verhalen verteld gaan worden.   

 

Wij werken aan gezonde kinderopvang

De aanpak ‘Gezonde Kinderopvang’ is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. 
Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, de organisatie en de maatschappij. 

in 2018 is pedagogisch medewerker, Kim van Oosterhout, opgeleid tot “Coach Gezonde Kinderopvang”. Inmiddels hebben een aantal medewerkers dan ook een training gevolgd bij onze coach en hebben we de laatste jaren verschillende veranderingen doorgevoerd op het gebied van voeding en beweging.

Kinderopvang organisaties die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Stichting Kinderopvang Oudenbosch kiest dit jaar (2020) voor de thema’s: groen (natuurbeleving(, mediaopvoeding en bewegen.

Gezonde Tractaties

Vaak wordt er met een verjaardag of de overgang van de ene naar de andere groep getrakteerd door de kinderen. Daar wij een gezonde kinderopvang zijn, zijn wij ook een groot voorstander van gezonde traktaties. Regelmatig posten wij hier een foto van een gezonde traktatie. Wilt u et uw kind trakteren, dan verzoeken wij u om een gezonde traktatie te maken. Wie weet plaatsen we ook dan hier een foto..