VVE thema Ziek en Gezond

Op dit moment zijn de kinderen bij ons bezig met het VVE thema “Ziek en Gezond”. Weet je dat het heel gezond is om je tanden goed te poetsen? O.a. om je tanden te beschermen tegen gaatjes. Dit wordt goed geoefend op de krokodil.

Wij werken aan gezonde kinderopvang

De aanpak ‘Gezonde Kinderopvang’ is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. 
Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, de organisatie en de maatschappij. 

in 2018 is pedagogisch medewerker, Kim van Oosterhout, opgeleid tot “Coach Gezonde Kinderopvang”. Inmiddels hebben een aantal medewerkers dan ook een training gevolgd bij onze coach en hebben we de laatste jaren verschillende veranderingen doorgevoerd op het gebied van voeding en beweging.

Kinderopvang organisaties die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Stichting Kinderopvang Oudenbosch kiest dit jaar (2020) voor de thema’s: groen (natuurbeleving(, mediaopvoeding en bewegen.

Gezonde Tractaties

Vaak wordt er met een verjaardag of de overgang van de ene naar de andere groep getrakteerd door de kinderen. Daar wij een gezonde kinderopvang zijn, zijn wij ook een groot voorstander van gezonde traktaties. Regelmatig posten wij hier een foto van een gezonde traktatie. Wilt u et uw kind trakteren, dan verzoeken wij u om een gezonde traktatie te maken. Wie weet plaatsen we ook dan hier een foto..