Nieuwe locaties Peuteropvang

Met ingang van 1 januari 2022 hebben wij 2 nieuwe peuteropvang locaties toegevoegd aan onze organisatie. Wij nemen deze locaties over van Stichting Spelen is Leren. De medewerkers die daar al werkten “verhuizen” gelukkig mee en komen ook bij ons in dienst.

Dit betreft de locaties

  • De Fonkeling
    (in Sterrenschool de Schittering)
  • Hummelhonk
    (in basisschool de Bukehof)

Op deze 2 locaties bieden wij peuteropvang voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Wij willen alle kinderen, ouders maar ook uiteraard ook de medewerkers van harte welkom heten bij onze organisatie.

Corona Maatregelen

Nu er nieuwe maatregelen zijn aangekondigd om het Coronavirus terug te dringen zijn ook wij genoodzaakt om weer maatregelen in te voeren:

Vanaf maandag 8 november  willen wij alle ouders vragen zich te houden aan het volgende:

  • Bij het betreden van de gebouwen een mondkapje te dragen.
  • Afstand van elkaar te houden als er meerdere ouders tegelijkertijd komen

 

Branchevereniging Kinderopvang luidt de noodklok

Wellicht heeft u de nieuwsuitzending gezien bij RTL nieuws of het artikel lezen in het Algemeen Dagblad.

Daarin luidt de “Branchevereniging Kinderopvang” de noodklok. Er is namelijk een groot personeelstekort in de gehele kinderopvangbranche. Hierdoor zijn er al opvanglocaties elders in het land die op bepaalde dagdelen de opvang moeten sluiten of zijn er kantoor medewerkers die in moeten vallen op de groep, mits ze over de juiste papieren beschikken, waardoor planning en administratie achter de feiten aan loopt.

Ook in onze organisatie merken wij de gevolgen van het tekort aan pedagogisch medewerkers op de arbeidsmarkt.

Wat betekent dit voor onze organisatie?

Helaas kunnen we niet voorkomen dat ook ouders de gevolgen van deze krapte ondervinden. Op dit moment uit zich dat vooral doordat wij weinig ruilaanvragen kunnen goedkeuren of dat het langer duurt voordat we een wijziging op een contract kunnen doorvoeren. Tot op heden hebben wij nog geen groepen hoeven te sluiten voor bepaalde dagdelen. Wij zullen er ook alles aan doen wat in onze macht ligt om dat in de toekomst te voorkomen.

De nieuwsuitzending van RTL vindt u hier terug.

Het artikel uit het Algemeen Dagblad kunt u hier lezen.

Kinderboekenweek “worden wat je wilt

Van 6 t/m 17 oktober vindt de jaarlijkse kinderboekenweek plaats. Dit jaar is het thema “worden wat je wilt” waarbij diverse beroepen centraal kunnen komen te staan. Wij hebben gekozen voor 1 beroep. Dat van de “Brandweer” er wordt regelmatig voorgelezen uit het boek “ik help de brandweer”.

Vandaag kregen alle kinderopvanglocaties hoog bezoek. Een heuse brandweerauto MET brandweerman en brandweervrouw. Die vertelden wat de brandweer doet en lieten zien welke kleren de brandweer aanheeft. De kinderen die dat wilden mochten echt even in de auto zitten en rondkijken. Ook mochten ze met een echte slang water spuiten zoals de brandweer dat ook doet als er echt brand is. 

Tot slot zijn alle kinderen samen met de pedagogisch medewerkers en de brandweer op de foto gegaan bij de brandweer auto. Er zullen thuis nog spannende verhalen verteld gaan worden.   

 

Wij werken aan gezonde kinderopvang

De aanpak ‘Gezonde Kinderopvang’ is een praktische werkwijze, die kinderopvangorganisaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en BSO) ondersteunt om structureel en integraal bij te dragen aan een goede gezondheid en een gezonde leefstijl. Kinderen en jongeren leggen in hun jeugd een belangrijke basis voor hun toekomstige gezondheid. Door gezond gedrag te stimuleren is een deel van gezondheidsproblemen op volwassen leeftijd, al in de jeugd te voorkomen, of uit te stellen. 
Behalve de voordelen voor kinderen, levert aandacht voor gezondheid en gezonde leefstijl ook voordelen op voor ouders, medewerkers, de organisatie en de maatschappij. 

in 2018 is pedagogisch medewerker, Kim van Oosterhout, opgeleid tot “Coach Gezonde Kinderopvang”. Inmiddels hebben een aantal medewerkers dan ook een training gevolgd bij onze coach en hebben we de laatste jaren verschillende veranderingen doorgevoerd op het gebied van voeding en beweging.

Kinderopvang organisaties die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Stichting Kinderopvang Oudenbosch kiest dit jaar (2020) voor de thema’s: groen (natuurbeleving(, mediaopvoeding en bewegen.

Gezonde Tractaties

Vaak wordt er met een verjaardag of de overgang van de ene naar de andere groep getrakteerd door de kinderen. Daar wij een gezonde kinderopvang zijn, zijn wij ook een groot voorstander van gezonde traktaties. Regelmatig posten wij hier een foto van een gezonde traktatie. Wilt u et uw kind trakteren, dan verzoeken wij u om een gezonde traktatie te maken. Wie weet plaatsen we ook dan hier een foto..