Huishoudelijk Reglement Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Algemeen

Op basisschool de Regenboog en de Bukehof wordt de mogelijkheid geboden om uw kind op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag te laten overblijven.  Op basisschool de Schittering is deze mogelijkheid er ook op woensdag.

Deze scholen hebben een contract met Stichting Kinderopvang Oudenbosch die de TSO verzorgt.

Kinderen nemen van thuis brood mee. Op school wordt er gezorgd voor melk, thee en water. Daarnaast is er de mogelijkheid om een meegebracht zakje soep van heet water te voorzien.

Het wordt op prijs gesteld dat ouders kiezen voor gezonde voeding. Snoep en chips horen daar niet bij en is daarom niet toegestaan. Kinderen worden gestimuleerd om hun meegekregen eten op te eten. Alles wat niet opgegeten wordt gaat weer mee terug naar huis.

Daarnaast kan het voorkomen dat de kinderen wat lekkers van ons krijgen. Dit zal in de vorm van een stuk groente of fruit zijn.

Op alle scholen is ervoor gekozen om de kinderen in groepen onder te verdelen tijdens het overblijven. Op iedere school is deze verdeling verschillend.

Na het eten spelen alle kinderen, indien het weer het toelaat,  buiten onder het toeziend oog van de overblijfkrachten.  Vaak wordt er ook de mogelijkheid gegeven om binnen een activiteit te doen. Bij slecht weer blijven we binnen.

Kinderen kunnen spelen met het speelgoed wat er is en er zullen regelmatig activiteiten aangeboden worden. Belangrijk is dat het gezien wordt als vrije tijd van het kind! Het meenemen van eigen speelgoed (inclusief mobiele telefoon) is niet nodig en dus op eigen risico!

Kinderen mogen tijdens de TSO niet van het schoolplein af.

Wanneer de kinderen die geen gebruik maken van de TSO weer op school komen voor het middagprogramma neemt een leerkracht de verantwoordelijkheid over van de TSO medewerkers. Dit tijdstip is per school verschillend.

De normaal geldende gedragsregels van de school gelden ook tijden het overblijven.

Er is contact met het schoolteam en de MR over eventuele incidenten

Bijzonderheden over bijvoorbeeld voeding, gezondheid of gedrag dient u te melden bij de coördinator.

Het kan voorkomen dat er foto’s gemaakt worden van de kinderen, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Het doel van de foto’s zal zijn om de activiteit of de sfeer vast te leggen. Deze foto’s kunnen gebruikt worden op social media of de website van SKO of school. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op deze foto’s mogen. Zo niet dan horen wij dat graag! Wij zullen nooit namen bij foto’s zetten.

Wanneer het in het belang is voor een goede verantwoorde opvang van het kind kunnen er gegevens uitgewisseld worden tussen TSO en school.

Het is verstandig om de spullen van uw kind goed te merken, dit kan kwijtraken voorkomen.

Indien kinderen medicijnen moeten innemen tijdens de TSO dan moet hierover contact opgenomen worden met de coördinator.  Er moet dan een medicijnverklaring ondertekend worden door u als ouder.

De kosten voor de TSO kunt u terug vinden op onze site: www.kinderopvangoudenbosch.nl Maandelijks worden de kosten van de TSO van de maand ervoor geïncasseerd.

Organisatie

Iedere school heeft twee TSO-coördinatoren. Dit zijn pedagogisch medewerkers die waar mogelijk iedere dag aanwezig zijn. De coördinatoren sturen de TSO medewerkers aan, bewaken het pedagogische klimaat en zijn aanspreekpunt voor school en ouders.

Alle TSO medewerkers hebben een cursus gevolgd waarin oa gesproken is over  het omgaan met de kinderen, het welbevinden van de kinderen, het aanbieden van activiteiten,  contacten met school en ouders en de afspraken die er zijn.  Regelmatig wordt er een overleg gepland met alle TSO medewerkers en komen actuele onderwerpen aan bod.

Daarnaast worden alle TSO medewerkers gescreend volgens de wettelijke normen. Het aantal overblijfkrachten wordt bepaald naar rato van het aantal kinderen.

Inschrijving

Kinderen kunnen op vaste dagen overblijven of wisselend (dan neemt u incidentele opvang af).

Ouders melden hun kind aan door middel van het digitale inschrijfformulier op de site van Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

Via het ouderportaal van Kindplanner kunt u, wanneer u incidentele opvang afneemt, aangeven wanneer uw kind van de overblijf gebruik maakt. Wanneer u vaste dagen afneemt kunt u, via deze app, uw kind af- of ziek melden wanneer nodig.

Er is een mogelijkheid om een vaste TSO dag te ruilen met een andere dag. Dit kan binnen het tijdsbestek van een week. Geef duidelijk aan via de app welke dag uw kind niet komt en met welke dag u het wil ruilen.

Heeft u vragen over de TSO dan kunt u altijd contact opnemen met SKO: 0165 320021

Email: secretariaat@kinderopvangoudenbosch.nl