We gaan weer open!!

Vanaf 11 mei gaat de dagopvang (en daarmee ook de peuteropvang) in zijn geheel weer open. Wij zijn hier erg blij mee en verheugen ons erop alle kinderen weer te mogen begroeten. De BSO gaat ook open, maar alleen op de dagen dat kinderen ook naar school gaan.

Wat houdt dit in?

RIVM maatregelen

Dat we open mogen wil niet zeggen dat we nergens meer op moeten letten.
Per locatie kunnen de maatregelen m.b.t. in– en uitgangen, ontvangst van kinderen etc anders zijn. In het ouderportaal hebben alle ouders een overzicht ontvangen met de richtlijnen van hun eigen locatie. Wij vertrouwen erop dat alle ouders zich aan deze richtlijnen zullen houden
Daarnaast geldt natuurlijk nog steeds dat als er klachten zijn als hoesten, koorts, keelpijn en snotteren uw kind niet naar de opvang mag komen.