Welkom bij Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

Onze kernwoorden zijn “Betrokken” “Betrouwbaar” “Begaan”.

Wij bieden professionele opvang, in een prettige, open en veilige sfeer.  Dit wordt gerealiseerd door het kinderdagverblijf, peuteropvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Wij werken met uitsluitend professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers zijn betrokken en begaan met het welzijn van uw kind. Bovendien zijn zij allen bevoegd en gescreend. Wij werken zoveel mogelijk met vaste gezichten. Waardoor kinderen niet iedere keer iemand anders op de groep zien.

Elk jaar worden wij getoetst door de GGD. Hierbij wordt gekeken of wij voldoen aan alle richtlijnen die zijn opgesteld voor de kinderopvang.

Interesse?
Wilt u meer weten over onze opvang en mogelijkheden? In bovenstaand menu “Aanbod” treft u meer informatie per opvang mogelijkheid. U kunt ook altijd een vrijblijvende afspraak maken om een kijkje te komen nemen en u verder te laten informeren. Er is vaak veel meer mogelijk dan u verwacht.

Heeft u interesse?  Bel 0165-320021