Welkom bij Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

Onze kernwoorden zijn “Betrokken” “Betrouwbaar” “Begaan”.

Wij bieden professionele opvang, in een prettige, open en veilige sfeer.  Dit wordt gerealiseerd door het kinderdagverblijf, peuteropvang, tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

Wij werken met uitsluitend professioneel opgeleide pedagogisch medewerkers. Onze medewerkers zijn betrokken en begaan met het welzijn van uw kind. Bovendien zijn zij allen bevoegd en gescreend. Wij werken zoveel mogelijk met vaste gezichten. Waardoor kinderen niet iedere keer iemand anders op de groep zien.

Elk jaar worden wij getoetst door de GGD. Hierbij wordt gekeken of wij voldoen aan alle richtlijnen die zijn opgesteld voor de kinderopvang. Deze toetsing gebeurt per locatie op verschillende dagen en altijd onaangekondigd.

De inspectierapporten van de GGD kunt u hier opvragen.

Informatie over de HKZ-keurmerk

Daarnaast zijn wij HKZ gekwalificeerd. Voor dit kwaliteitskeurmerk voor de zorg- en welzijnssector worden wij ook jaarlijks getoetst.

Nieuws - De Company

In 2018 is één van onze pedagogisch medewerkers opgeleid tot ‘Coach Gezonde Kinderopvang’. Inmiddels hebben een aantal medewerkers dan ook een training gevolgd bij onze coach en hebben we de laatste jaren verschillende veranderingen doorgevoerd op het gebied van voeding en beweging.

Interesse?
Wilt u meer weten over onze opvang en mogelijkheden? In bovenstaand menu “Aanbod” treft u meer informatie per opvang mogelijkheid. U kunt ook altijd een vrijblijvende afspraak maken om een kijkje te komen nemen en u verder te laten informeren. Er is vaak veel meer mogelijk dan u verwacht.

Heeft u interesse?  Bel 0165-320021