Over ons

Welkom bij Stichting Kinderopvang Oudenbosch.

Wij zijn een opvangorganisatie die staat voor het georganiseerd begeleiden en verzorgen van kinderen buiten het eigen gezinsverband, gedurende hele of halve dagen.
Dit wordt gerealiseerd door het kinderdagverblijf, peuteropvang, tussenschoolse opvang (uitsluitend bij basisschool De Regenboog) en de buitenschoolse opvang .

Onze VISIE hierbij is:
Ouders en medewerkers moeten met elkaar samenwerken.
We maken deel uit van de pedagogische driepoot: t.w. de ouders, overige maatschappelijke participanten (het onderwijs, wijkteams, consultatiebureau) en de kinderopvang.