Wij werken met het ouderportaal van Konnect. (ko.ouderportaal.nl)

In dit ouderportaal kunt u oa:

  • De planning van uw kind(eren) zien
  • Uw kind(eren) ziekmelden
  • Vakanties doorgeven
  • Ruildagen aanvragen
  • Extra opvang aanvragen
  • Uw facturen inzien
  • Etc.

Tevens komen onze nieuwsbrieven, nieuwsberichten en de berichtjes van de groepen in de app binnen. Als de groepen foto’s hebben gemaakt van een activiteit, dan worden deze ook in het ouderportaal gezet. De berichten van de groep, kunt u ook een reactie op geven indien u dat wenst.

Het ouderportaal werkt met een app. Deze kunt u downloaden in de appstore van zowel Apple als Android en heet “Konnect Ouderapp”.

Als u de app heeft geïnstalleerd wordt er gevraagd om een URL. Dat is ko.ouderportaal.nl
Vervolgens kunt u inloggen met uw gebruikersnaam (dat is altijd het mailadres wat van u bij ons bekend is) en uw zelfgekozen wachtwoord.
Heeft u geen wachtwoord (meer). dan kunt u altijd klikken op wachtwoord vergeten en via uw mailadres een link aanvragen waarmee u een nieuw wachtwoord kunt maken.

Het ouderportaal is ook altijd bereikbaar via een pc of laptop. Ook dan gebruikt u de url ko.oudeportaal.nl