Ook voor de allerkleinste

Kinderopvang is voor kinderen van 0-4 jaar, waarvan beide ouders werken of een opleiding volgen . Tijdens de opvang bieden we dan ook een scala aan activiteiten en ervaringen aan die de ontwikkeling van kinderen stimuleren

Binnen onze opvang volgen we op elke locatie vaste dagritmes voor eet-, drink-, slaap-, speel- en opruimmomenten. Elk dagdeel bespreken we met de kinderen de ochtend- of middagplanning aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten zij precies wat wanneer gebeurt. Bovendien hanteren we voor baby’s hun eigen schema voor eten en drinken.

Kortom, kinderopvang is niet alleen een praktische oplossing voor werkende ouders, maar ook een waardevolle omgeving waarin kinderen kunnen gedijen, groeien en zichzelf kunnen ontplooien.

samen-beleven-stichting-kinderopvang-oudenbosch

Samen beleven we de dag

Elk kind is uniek, met zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten. Daarom verdient ieder kind de ruimte om zich op een eigen manier en in eigen tempo te ontwikkelen. Bij zowel kinderopvang als peuteropvang stimuleren wij dit door gevarieerde activiteiten aan te bieden. Daarnaast gebruiken wij Piramide, een voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VE), om kinderen thematische onderwerpen spelenderwijs te laten ontdekken. Denk hierbij aan jaargetijden, kleding, eten & drinken, ziek & gezond, kleur & vorm, en meer.

Onze dagen zijn onderverdeeld in dagdelen. Zo duurt de ochtend van 07:00 tot 12:45 uur en de middag van 12:45 tot 18:15 uur (optioneel tot 18.30 uur). Kinderen die naar de dagopvang komen, zijn minimaal 2 dagdelen per week welkom. Dit kan bestaan uit 2 ochtenden, middagen of hele dagen. Bovendien hanteren wij het minimum van 2 dagdelen om continuïteit en kwalitatieve opvang voor kinderen te kunnen waarborgen. Daarnaast heb je de keuze tussen opvang inclusief of exclusief schoolvakanties, of voor flexibele opvang.

Kinderopvang op verschillende locatie’s

Van maandag t/m vrijdag kan je bij ons rekenen op kinderopvang, verdeeld over 3 kinderopvanglocaties locaties: kinderopvang Dikkie Dik, kinderopvang Minoes en kinderopvang de Kleine Beer.

Kinderopvang Dikkie Dik

Kinderopvang Dikkie Dik is onze oudste locatie en is gevestigd aan de Strijmondlaan 4, te Oudenbosch. Een gebouw wat in 2001 is uitgebreid.

Kinderopvang Minoes

Kinderdagopvang Minoes in Kindercentrum De Regenboog (naast openbare Basisschool De Regenboog aan de Ruige Hoek 10 te Oudenbosch).

Kinderopvang de Kleine Beer

Kinderdagopvang de Kleine Beer is gevestigd in Sterrenschool De Schittering aan de Sint Annastraat 28 te Oudenbosch.

Ouderportaal

Wij maken gebruik van het Konnect ouderportaal (ko.ouderportaal.nl). Via dit ouderportaal kan jij onder andere:

  • De planning van uw kind(eren) bekijken
  • Jouw kind(eren) ziekmelden
  • Vakanties doorgeven
  • Ruildagen aanvragen
  • Extra opvang aanvragen
  • Jouw facturen inzien

Daarnaast ontvang je regelmatig onze nieuwsbrieven, nieuwsberichten en groepsberichten in de app. Als de groep foto’s van activiteiten maakt, worden deze ook in het ouderportaal geplaatst. Bovendien heb je de mogelijkheid om te reageren op groepsberichten als je dat wenst.

ouderportaal-stichting-kinderopvang-oudenbosch

Ervaringen van andere ouders