Samen zijn, samen spelen, samen delen

Heb je geen kinderopvang nodig, maar wil je toch dat jouw kind leert spelen en communiceren met andere kinderen? Dan is peuteropvang een uitstekende oplossing. Leren in een groep betekent samen zijn, spelen en delen.

Elk kind is uniek, met eigen mogelijkheden en talenten. Kinderen moeten zich op hun eigen tempo en manier ontwikkelen. Dit stimuleren we bij peuteropvang met diverse activiteiten. Op al onze locaties maken we gebruik van het Piramide VE-programma (voorschoolse educatie). Hiermee bieden we kinderen spelenderwijs thematische onderwerpen aan, zoals jaargetijden, kleding, eten & drinken, ziek & gezond, kleur & vorm, verkeer, wonen, etc.

Op deze manier geven we alle kinderen een gelijke start voor de basisschool.

beleven-peuteropvang-stichting-kinderopvang-oudenbosch

Samen beleven we de dag

In de peuteropvang hanteren we vaste dagritmes voor eten, drinken, spelen en opruimen. Elk dagdeel start met het bespreken van de planning aan de hand van dagritmekaarten. Zo weten de kinderen precies wat er gaat gebeuren.

Kinderen komen 2 dagdelen per week naar peuteropvang, uitgezonderd schoolvakanties. Dit biedt kwaliteit en continuïteit. Als kinderen een VE-verklaring van het consultatiebureau krijgen, kunnen ze extra dagdelen komen (gemiddeld 16 uur per week). Deze verklaring ondersteunt hen op het gebied van taal en sociaal-emotionele vaardigheden. Onze medewerkers zijn bevoegd om deze peuters extra begeleiding te bieden.

Peuteropvang op verschillende locaties

Bij ons kun je dagelijks van maandag t/m vrijdag terecht voor peuteropvang. Ontdek onze 4 kinderdagopvanglocaties: kinderopvang Dikkie Dik, kinderopvang Minoes, peuteropvang de Fonkeling en peuteropvang Hummelhonk.

Kinderopvang Dikkie Dik

Kinderopvang Dikkie Dik is onze oudste locatie en is gevestigd aan de Strijmondlaan 4, te Oudenbosch. Een gebouw wat in 2001 is uitgebreid.

Kinderopvang Minoes

Kinderdagopvang Minoes in Kindercentrum De Regenboog (naast openbare Basisschool De Regenboog aan de Ruige Hoek 10 te Oudenbosch).

Peuteropvang de Fonkeling

Sinds januari 2022 is Peuteropvang De Fonkeling onderdeel van onze organisatie. De Fonkeling zit in Sterrenschool de Schittering, waar wij 2 lokalen tot onze beschikking hebben.

Peuteropvang Hummelhonk

Sinds januari 2022 is Peuteropvang Hummelhonk onderdeel van onze organisatie. Hummelhonk zit in Basisschool de Bukehof waar wij een eigen lokaal tot onze beschikking hebben.

Ouderportaal

Wij maken gebruik van het Konnect ouderportaal (ko.ouderportaal.nl).
In dit ouderportaal kan jij onder andere:

  • De planning van uw kind(eren) bekijken
  • Jouw kind(eren) ziekmelden
  • Vakanties doorgeven
  • Ruildagen aanvragen
  • Extra opvang aanvragen
  • Jouw facturen inzien

Daarnaast ontvang je onze nieuwsbrieven, nieuwsberichten en groepsberichten in de app. Als de groep foto’s van activiteiten maakt, worden deze ook in het ouderportaal geplaatst. Je kunt ook reageren op groepsberichten als je dat wenst.

ouderportaal-stichting-kinderopvang-oudenbosch

Ervaringen van andere ouders