Klachten

Waar mensen werken kunnen dingen soms niet goed verlopen of ontstaan er misverstanden. Hiervan kunnen ouders uiteraard altijd melding maken.
Voor deze meldingen hanteren wij een klachtenreglement.
Mondt een melding uit in een officiële klacht die bij een geschillencommissie terecht moet komen, dan kunnen ouders terecht bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.